Liikmemaksud

 Kui esitad avalduse enne 31.12.2017,  vabastatakse uus liige 2017. ja 2018. aasta liikmemaksu tasumisest.

Liikmemaksu suurus: 12 eurot füüsilised isikud ja 36 eurot juriidilised isikud.

Liikmemaksu tasumine:
- uuel liikme avalduse esitamisel;
- liikmetel liikmeksoleku aasta jaanuarikuu viimaseks päevaks. Liikmetele saadetakse sellekohane meeldetuletus.

E​ESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT
arve EE262200221063602677, Swedbank
selgitud: mis aasta ja kelle eest liikmemaks tasuti.