www.miks.ee
Sisaldab informatsiooni õpilastele ja õpetajatele. Kajastab teaduse populariseerimist ja sisaldab ka näidisõppekavasid teadushuvihariduse käivitamiseks.
www.robootika.ee Kõik kasulik robootikast (koolitused, õppematerjalid jne)
https://www.teaduskool.ut.ee/et TÜ teaduskooli koduleht
http://ahhaa.ee/tegevuskaardid AHHAA keskuse tegevuskaardid
rajaleidja.innove.ee
 http://scientix.eu/
 http://www.stemalliance.eu/
 https://www.innovatsioonikeskus.ee/et/mentep
 100 + katset keemias
 https://e-koolikott.ee/search/result?q=&taxon=91
 https://entk.ee/sites/default/files/Huvikoolide_oppekavade_koostamise_juhendmaterjal.pdf
  www.etag.ee/teadusharidus