Õppematerjalid

 www.miks.ee/ Eesti Teadusagentuuri poolt hallatav leht koondab infot loodus- ja täppisteadustest, tehnoloogiast ja inseneeriast!
 ahhaa.ee/tegevuskaardidAHHAA keskuse tegevuskaardid
 www.chemicum.com/Keemia eksperimentide videod
www.robootika.eeMTÜ Robootika koduleht
 opik.fyysika.ee/ Füüsika õpikud
 www.miks.ee/opetajale/leht/toetavad-materjalid  Eesti Teadusagentuuri Erinevad õppematerjalid
 www.teaduskool.ut.ee Tartu Ülikooli teaduskool
  www.opiq.ee/  Tasulised õpikud ja töövihikud 
 www.etag.ee/tegevused/teadpop/teamepluss/teadushuviharidus/Eesti Teadusagentuuri  teadushuviharidust toetav lehekülg
 entk.ee/sites/default/files/Huvikoolide_oppekavade_koostamise_juhendmaterjal.pdfEesti Noorsotöö Keskuse juhend huviringi õppekava koostamise juhend
 e-koolikott.ee/search/result?q=&taxon=91