Kontakt

Eesti Teadushuvihariduse Liit
Estonian STEM Education Union
registrikood: 80396615
Postiaadress: Nooruse 1, Tartu 50411, Eesti

Kontakt:
Heilo Altin,  juhatuse liige
heilo@teadushuvi.ee,  tel +372 518 7617‬.

Liidu liikmete e-posti list: liikmed @teadushuvi.ee

Juhatuse liikmed, juhatus @ teadushuvi.ee:
Heilo Altin, heilo@teadushuvi.ee
Janika Ruusmaa, janika.ruusmaa @tartuloodusmaja.ee
Kadri Rannala, kadri @tervishoiumuuseum.ee
Kaire Mertsin, kaire.mertsin @pernova.ee
Kristi Kivilo, kristi @teadushuvi.ee
Peeter Sipelgas, peeter @viimsi.edu.ee
Rasmus Kits, rasmus @kits.ee
Taavi Duvin, taavi.duvin @gmail.com
Andres Juur, andres.juur @ahhaa.ee

...