Kontakt


Eesti Teadushuvihariduse Liit
Estonian STEM Education Union
registrikood: 80396615
Postiaadress:
Nooruse 1, Tartu 50411, Eesti

Friedrich Kaasik, tegevjuht
+372 5645 6778
friedrich.kaasik@teadushuvi.ee

Liidu liikmete e-posti list: liikmed @ teadushuvi.ee

Juhatuse liikmed:

Andres Juur, andres.juur@ahhaa.ee
Heilo Altin, heilo.altin @ut.ee
Janika Ruusmaa, janika.ruusmaa@tartuloodusmaja.ee
Kadri Rannala, kadri@tervishoiumuuseum.ee
Kaire Mertsin, kaire.mertsin@pernova.ee
Kristi Kivilo, kristi @vaatamaailma.ee
Peeter Sipelgas, peeter @viimsi.edu.ee
Rasmus Kits, rasmus @kits.ee
Taavi Duvin, taavi.duvin @gmail.com

juhatus @ teadushuvi.ee