Kontakt


Eesti Teadushuvihariduse Liit
Estonian STEM Education Union
registrikood: 80396615
Postiaadress:
Nooruse 1, Tartu 50411, Eesti

Kontakt:
Kristi Kivilo,  juhatuse liige
kristi @vaatamaailma.ee, 
+372 51 75300.

Liidu liikmete e-posti list: liikmed @teadushuvi.ee

Juhatuse liikmed:

Andres Juur, andres.juur @ahhaa.ee
Heilo Altin, heilo.altin @ut.ee
Janika Ruusmaa, janika.ruusmaa @tartuloodusmaja.ee
Kadri Rannala, kadri @tervishoiumuuseum.ee
Kaire Mertsin, kaire.mertsin @pernova.ee
Kristi Kivilo, kristi @vaatamaailma.ee
Peeter Sipelgas, peeter @viimsi.edu.ee
Rasmus Kits, rasmus @kits.ee
Taavi Duvin, taavi.duvin @gmail.com

juhatus @ teadushuvi.ee