Kontakt


Eesti Teadushuvihariduse Liit
Estonian STEM Education Union
registrikood: 80396615
Postiaadress:
Nooruse 1, Tartu 50411, Eesti

Friedrich Kaasik, tegevjuht
+372 5645 6778
friedrich.kaasik@teadushuvi.ee

Liidu liikmete e-posti list: liikmed@teadushuvi.ee

Juhatuse liikmed:
Kristi Kivilo, kristi @vaatamaailma.ee
Heilo Altin, heilo.altin @ut.ee
Peeter Sipelgas, peeter @viimsi.edu.ee
Liina Tamm, liina @konguta.ee
Taavi Duvin, taavi.duvin @gmail.com
Janika Ruusmaa, janika.ruusmaa @teec.ee
Rasmus Kits, rasmus @kits.ee
Krista Keedus, krista@energiakeskus.ee
Kaire Mertsin, kaire.mertsin@pernova.ee

juhatus @ teadushuvi.ee