Meist

Eesti TEADUSHUVIhariduse Liit (Estonian STEM Non-formal Education Union) loodi 28. jaanuaril 2016. Liidu asutasid ja juhatusse kuuluvad:
Vaata Maailma SA, MTÜ Robootika, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts, Peeter Sipelgas (Viimsi Kool), Liina Tamm (Konguta Kool).

Liidu eesmärk on koondada ja arendada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna, sh IT, (edaspidi LTT valdkonna) huviharidust ja -tegevust pakkuvaid ning sellega seotud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ning esindada ja kaitsta nende huve. Liidu põhikirja leiad SIIT.

Liidu eesmärk on koondada erinevaid huvitegevusega tegelejaid - huvikoole ning ka neid, kes ei ole huvikooli/huviringina registreeritud (näiteks koolide juures tegutsevad ringid, NutiLaborid). Liitu on oodatud nii juriidilised kui füüsilised isikud.

Oleme sõnastanud Liidu eesmärgid kuue punktina:
1. kaardistada liikmete tegevusi ning koondada info tervikuks, et teha see kättesaadavaks
     kõigile huvitatud osapooltele;
2. luua ühiseid arenguvõimalusi;
3. esindada liikmete huve;
4. korraldada omavahelist koostööd;
5. otsida vahendeid eesmärkide elluviimiseks ning toetamaks liikmeid nende tegevustes nii
     materiaalsete kui mittemateriaalsete vahendite kaudu;
6. arendada tegevusi, et hoida LTT valdkonda jätkusuutlikuna.

LTT valdkonna põhiväärtused 

Teadus - Teaduspõhine mõtteviis on meie vundament.
Huvi - Võtame vastu uusi väljakutseid ning aktsepteerime eksimusi. Haridus - Väärtustame noori, kes on meie tulevik ja juhendajaid, kes seda vormivad.
Liit - Oleme tugevamad, kui lõimime ja teeme teiste valdkondadega koostööd.
  1. Teaduspõhisus. Teaduspõhine mõtteviis on meie vundament.

  2. Sõbralikkus ja austus. Oleme üksteise vastu sõbralikud ning austame teiste ideid ning keskkonda, kus elame.

  3. Avastamine: Võtame vastu uusi väljakutseid ning aktsepteerime eksimusi.

  4. Loov mõtteviis. Toetame igal võimalikul sammul suhestumist maailmaga, mida iseloomustavad huvi, küsimused, tahe mängida, luua ning jagada.

  5. Toetame igal võimalikul sammul suhestumist maailmaga, mida iseloomustavad huvi, küsimused, tahe mängida, luua ning jagada.

  6. Lõiming ning koostöö.

  7. Väärtustame noori, kes on meie tulevik ja juhendajaid, kes seda vormivad....