Valdkonnast

Lühend STEM tuleneb inglise keelest, eesti keeles koonduvad nende nelja tähe alla:

 • loodusteadused
 • tehnoloogia
 • inseneeria
 • matemaatika 
Eesti keeles kasutatakse ka väljendit LTT ehk loodus- ja täppisteadused.

STEM on oluline valdkond, kuna see puudutab sisuliselt kõiki eluvaldkondasid. STEM tegevused julgustavad lapsi ja noori olema uudishimulikud ja uuendusmeelsed.

Kas teadsid, et 75% Nobeli preemia saajatest teaduse valdkonnast ütlevad, et nende armastus teaduse vastu sai alguse koolivälisest tegevusest?

Seetõttu soovime, et:
 • igal Eestimaal elaval lapsel ja noorel on võimalus osaleda IT- ja STEM valdkonna huviringides (nii huvikoolides kui ringides)
 • IT- ja STEM valdkonna huviringid näitaksid uusimaid tehnoloogiaid ja võimalusi
 • IT- ja STEM valdkonna huvitegevus oleks seotud ka valdkonna õppimis- ja töövõimaluste tutvustamisega
 • IT- ja STEM valdkonna huviringides osalejatel oleksid head väljundid oma teadmiste ja oskuste näitamiseks ja jagamiseks (üritused, võistlused jne)

Kvaliteetse STEM huvitegevuse pakkumisel on mitmeid eeldusi:
 • särasilmsed ning vajalike teadmistega juhendajad/valdkonna eestvedajad/vabatahtlikud
 • tehnoloogilised võimalused 
 • koostöö huvitegevuse pakkujate ning teiste seotud osapoolte vahel