huviring.ee


Huviring.ee on Eestis tegutsevate teadushuviringide infot koondav veebikeskkond, mis loodi koostöös Vaata Maailma SA-ga selleks, et toetada infovahetust teadus- ja IT- huviringide, nende juhendajate, lapsevanemate ning (huvi)koolide vahel.

Huviring.ee võimaldab:

  • juhendajatel ja (huvi)koolidel anda märku toimuvatest huviringidest

  • lapsevanematel leida oma lastele sobivaid huviringe

  • huviringidel leida oma ringi osalejaid

  • (huvi)koolidel leida huviringidele sobivaid juhendajaid

  • juhendajatel leida juhendamiseks uusi ringe

Kõik juhendajad ja huvikoolid on oodatud veebikeskkonda huviringide infot sisestama!

Selleks tuleb:
  1. Loo endale konto keskkonnas huviring.ee
  2. logi sisse ja lisa oma teadus- või IT-huviringi  info    ja/või 
  3. otsi juhendajat oma korraldatavale ringile      ja/või 
  4. anna märku, et otsid huviringi juhendamiseks.

KASUTUSJUHEND ja KASUTUSTINGIMUSED
Huviring.ee veebikeskonna on loodud Eesti Teadusuvihariduse Liidu ja Vaata Maailma SA koostöös ning keskonda haldab Eesti Teadushuvihariduse Liit.

Projekti toetasid Haridus- ja Teadusministeerium ning Microsoft.