Kontakt

Eesti Teadushuvihariduse Liit
Estonian STEM Education Union
registrikood: 80396615
Postiaadress: Nooruse 1, Tartu 50411, Eesti
Pank: EE262200221063602677

Kontakt:
Heilo Altin,  juhatuse liige
heilo@teadushuvi.ee,  tel +372 518 7617‬.

Liidu liikmete e-posti list: liikmed@teadushuvi.ee

Juhatuse liikmed, juhatus @ teadushuvi.ee:
Heilo Altin, heilo@teadushuvi.ee
Janika Ruusmaa, janika.ruusmaa @tartuloodusmaja.ee
Kaire Mertsin, kaire.mertsin @pernova.ee
Rasmus Kits, rasmus @kits.ee