Meist

Eesti TEADUSHUVIhariduse Liit (Estonian STEM Non-formal Education Union) loodi 28. jaanuaril 2016, asutajad: Vaata Maailma SA, MTÜ Robootika, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts, Peeter Sipelgas (Viimsi Kool), Liina Tamm (Konguta Kool).

Liidu eesmärk on koondada ja arendada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna, sh IT, (edaspidi LTT valdkonna) huviharidust ja -tegevust pakkuvaid ning sellega seotud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ning esindada ja kaitsta nende huve. Oodatud on erinevaid huvitegevusega tegelejaid - huvikoolid ning ka need, kes ei ole huvikooli/huviringina registreeritud (näiteks koolide juures tegutsevad ringid, NutiLaborid).

Olulised dokumendid:

Eesti Teadushuvihariduse Liidu põhikiri
2016. majandusaasta aruanne
2016 aasta üldkoosolek
2017. majandusaasta aruanne
2017 aasta üldkoosolek
2017 aasta 2 üldkoosolek
2018.majandusaasta aruanne
2018 aasta üldkoosolek
2018 aasta 2 üldkoosolek
2019 aasta üldkoosolek
OTSUSED 2020 

LTT valdkonna põhiväärtused

Teadus - Teaduspõhine mõtteviis on meie vundament.

Huvi - Võtame vastu uusi väljakutseid ning aktsepteerime eksimusi.
Haridus - Väärtustame noori, kes on meie tulevik ja juhendajaid, kes seda vormivad.
Liit - Oleme tugevamad, kui lõimime ja teeme teiste valdkondadega koostööd.


Oleme sõnastanud Liidu eesmärgid kuue punktina:

1. kaardistada liikmete tegevusi ning koondada info tervikuks, et teha see kättesaadavaks kõigile huvitatud osapooltele;
2. luua ühiseid arenguvõimalusi;
3. esindada liikmete huve;
4. korraldada omavahelist koostööd;
5. otsida vahendeid eesmärkide elluviimiseks ning toetamaks liikmeid nende tegevustes nii materiaalsete kui mittemateriaalsete vahendite kaudu;
6. arendada tegevusi, et hoida LTT valdkonda jätkusuutlikuna.


...