Uudised

Vastloodud Eesti Teadushuvihariduse Liit tõstab loodus- ja täppisteaduste huvihariduse konkurentsi

Praegu on Eestis paarsada loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna huviharidust ja -tegevust pakkuvat organisatsiooni, mis tegelevad eraldiseisvalt, ilma esindusorganisatsioonita. Eile, Eesti esimesel koolirobootika konverentsil tutvustati äsjaloodud Eesti Teadushuvihariduse Liitu, mis koondab kõik loodus- ja täppisteadustega tegelevad organisatsioonid, koordineerib nende tegevust ning esindab neid riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Liidu eesmärk on, et valdkond oleks võrreldes teiste huviharidusorganisatsioonidega konkurentsivõimeline ja valdkonna huviharidus hõlpsasti kättesaadav.

Liidu loomise idee algataja on Eesti Teadusagentuur ning vajadus tekkis seoses riikliku huvihariduse rahastamise plaaniga, mis näeb ette, et 2017. aasta sügisest alustatakse koordineeritud huvihariduse rahastamisega.

Liidu üks asutaja, MTÜ Robootika eestvedaja Heilo Altin rääkis, et kui teisi huvialasid katvatel organisatsioonidel on oma katusorganisatsioonid olemas, näiteks spordil, siis loodus- ja täppisteaduste valdkonna huvihariduse edendajatel selline organisatsioon praegu puudus: „Seni oleme olnud mingis ulatuses teadlikud, kes ja mil määral antud valdkonna huviharidusega Eestis tegeleb. Loodud liidu tegevusega soovime saada täpse pildi ja asuda teadlikult valdkonna huviharidust Eestis toetama.“

Altin kirjeldas, et kõikide loodus- ja täppisteaduste huvialasid arendavate organisatsioonide liitumine ühtse katusorganisatsiooni alla on oluline, et valdkond oleks teistega võrreldes konkurentsivõimeline ja veel paremate tulevikuväljavaadetega: „Samuti on riiklikul tasandil otsustajatel kergem suhelda esindusorganisatsiooniga, kui paarisaja eraldiseisva tegijaga“.

Altinile teadaolevalt ei ole taoline loodus- ja täppisteaduste huviharidust edendavate organisatsioonide liit maailmas väga levinud, seega oleks Eesti liidu loomisel teedrajav ning eeskujuks teistele.

Liidu üks eesmärk on mh arendada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna organisatsioonide kättesaadavust. Näiteks tuntakse puudust huvihariduse infosüsteemist, mis ühendaks huvihariduse pakkujaid, juhendajaid ja lapsevanemad.

„Pea iga nädal võtab MTÜ Robootikaga ühendust mõni lapsevanem ning uurib, kus Eesti erinevas otsas võiks tema laps tegeleda robootikaga. Sellise küsimuse peale otsime täna vastust oma isiklikust andmebaasist. Selline info võiks aga läbi liidu liikmete olla avalik kõikide valdkonna huviringide kohta,“ rääkis Altin tulevikuperspektiivist, tuues näite, et kui lapsevanem soovib otsida Jõhvis tegutsevat loodusringi, siis süsteemist leiab ta ringi asukoha, ajad ning vabade kohtade olemasolu.