Toetused 2019

Aastal 2019 toetas Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames:

Järgnevaid koolitusi(maksimaalselt 1000 € ringi kohta):


Koolituse nimi
Toimusmise aeg
Koht
Toetuse summa
1. Sisemised motivaatorid, meeskonnatöö ja positiivne eluhoiak
20.12.2019
Tartu
1000 €
2. LEGO EV3 robotkatsete koolitus

14.11.2019  
Tallinn  
1000 €
3.Digivahendid õppetöös
3.12.2019Tallinn
858  €
  
4. Praktiline huviringi juhendajate meeskonnakoolitus
14.12.2019
Põhja-Kõrvemaa, Harjumaa  
 1000 €
 5.Huviringi juhendajate inspiratsiooni arendamine
22.11.2019
Tallinn  
 1000 €
 6. Looduses aset leidvate protsesside piltlikustamine nutiseadmega läbi animatsiooni 11.11.2019Tallinn 1000 €
 7 Õpime mängides! Robootika õppeväljakud- ja matid ainetundi ja huviringi!  16.11.2019 Võru 739  €
 8. Play Box metoodikat kasutades ainetundide rikastamine läbi probleemülesannete  7.12.2019 Võru 614,16 €
 9.Õpime mängides! Robootika õppeväljakud- ja matid ainetundi ja huviringi!  7.12.2019 Laiuse 722 €
 10.Digivahendid õppetöös  14.12.2019 Võru 1000 €


Järgnevaid minikohtumisi (LTT valdkonna kolleegide võõrustamine ning huviringi vaatlemise võimalus):

1.  Tartu loodusmaja - 30.10.2019 - Tartu (70 €)
2. MTÜ Ökokratt - 7.11.2019 - Mäetaguse ja Iisaku (140 €)
3. Laagri Huvikool - 20.11.2019 - Laagri (70 €)
4. MTÜ Ökokratt - 4.12 ja 5.12 -  Ubari Loodustarkuse Keskus (140 €)


Järgnevaid lähetustoetuse soovijaid:

Juhatus otsustas toetada Velle Taraste FGC meeskonda summas 1303,26 eurot, osalemiseks FIRST Global Challenge Dubais oktoobris 2019.