Eesti Teadushuvihariduse Liit kutsub lapsevanemaid ja noori kasutama kodulehte www.huviring.ee, mis koondab infot loodus-, teadus- ja tehnoloogiavaldkonna (LTT) huviringide kohta. Hetkel on lehel infot üle 290 LTT-valdkonna huviringi kohta üle Eesti, mis toimuvad nii koolides, huvikoolides kui raamatukogudes ja noortekeskustes. Samuti saab Facebooki lehe huviring.ee kaudu otse ühendust võtta, kui lapsele sobivat huviringi ei ole õnnestunud leida.

“Aitame leida lastele LTT-huviringe ja LTT-huviringidesse lapsi. Ühelt poolt lapsevanematel on raske info leidmisega, teisalt ei jõua juhendajad sageli lapsevanemateni. Kui näeme, et lastevanemate huvi on olemas, kuid huviringe napib, saame pakkuda koolitusi ja otsida toetusvõimalusi, et LTT-valdkonna huviringid just nendes kohtades avada, kus nende vastu nõudlust on,” selgitas infokanalite loomist Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhatuse liige Kristi Kivilo.

www.huviring.ee ja Facebooki lehe eesmärk on anda võimalikult paljudele lastele võimalus osaleda loodus-, teadus- ja tehnoloogia valdkonna huviringides ning muuta LTT-valdkonna huviringid paremini nähtavaks. Nendes huviringides tegeletakse väga erinevate teemadega, alates looduse tundmaõppimisest, teaduskatsetest ning programmeerimisest ja robootikast kuni elektroonika ja kosmose uurimiseni.

LTT on oluline valdkond, kuna see puudutab sisuliselt kõiki eluvaldkondasid ning valdkonna huviringid julgustavad lapsi ja noori olema uudishimulikud.

Eesti Teadushuvihariduse Liit loodi 2016. aastal eesmärgiga koondada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna huvihariduse ja -tegevusega seotud osapooli ning aidata kaasa valdkonna arengule.

Huviring.ee veebikeskonna on loodud Eesti Teadusuvihariduse Liidu ja Vaata Maailma SA koostöös ning keskkonda haldab Eesti Teadushuvihariduse Liit. Projekti toetasid Haridus- ja Teadusministeerium ning Microsoft.

Lisainfo:
Kristi Kivilo
Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhatuse liige
kristi@teadushuvi.ee
+372 517 5300