Tartu loodusmaja ja Eesti Teadushuvihariduse Liit alustavad septembris koolitustega loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna (LTT) huviringide juhendajatele. Koolitustesarja “Loodus, teadus ja tehnoloogia huviringis” eesmärk on anda edasi LTT huviringi läbiviimise parimaid praktikaid ja metoodikaid. Koolitused toimuvad erinevates Eestimaa paikades septembri keskpaigast kuni detsembri keskpaigani. Osalema on oodatud huvikoolide ja koolide ringijuhid ja õpetajad, avatud noorsootöö ringijuhid ja kõik, kes tahavad LTT huviringe juhendama hakata.

Iga koolitus käsitleb nii huviringis noortega töötamise põhimõtteid kui praktilisi LTT teemasid. Vaatluse all on: vesi, elu Maal, igapäevateadus ja katsed, mina ise - inimene, globaalsed probleemid, muuseumitunnid, matkamine ja kosmose uurimine.

Koolitusi toetatakse riiklikest vahenditest huviala valdkondade kvaliteedi arendamiseks ning viiakse ellu koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskusega. Koolitustega aitame aitame kaasa noorsootöö ja huvitegevuse kvaliteedi tõstmisele LTT valdkonnas.

Osaleda on võimalik nii ühel kui mitmel koolitusel.
Koolituste teemad:
- Kitsa spetsiifikaga huviringi juhendamine veemaailma näitel
- Milliseid inimkatseid (tohib) teha?
- Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete keskkonnaväärtuste avastamiseks huvitegevuses I
- Lihtsad köögikatsed keemiast ja füüsikast
- Kosmoseprogramm ja atmosfääriuuringud. Looduse uurimine stratosfääri lendude kaudu
- Matkata on mõnus: matkaringi alustõed praktiliselt rabas matkates
- Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete keskkonnaväärtuste avastamiseks huvitegevuses II
- Flora. Fauna. Fungi - Taimed. Loomad. Seened.

Registreeri SIIN:

Tulekul ka huviringi läbiviimise metoodika koolitused
Juhendajatel, kes soovivad süvendatult tegeleda huviringi läbiviimise metoodikaga, soovitame osaleda TÜ Haridusuuenduskeskuse ja Loodusteadusliku Hariduse Keskuse koolitusel. Viiepäevane kursis algab oktoobris ja kestab detsembrini 2018 erinevates linnades ja on osalejatele tasuta. TÜ kursuse sihtgrupiks on kõik LTT-valdkonna algajad juhendajad (sh kogemuseta inimesed) ning eesmärk anda alusteadmised nii huviringi kavandamisest, grupijuhendamisest kui ringitöö korralduslikest aspektidest. Lisaks tehakse sissejuhatus loodusteadusi ja tehnoloogiat lõimivasse õppetegevusse ning STEAM-õppesse. Koolitus toimub kolme moodulina erinevates linnades ja on osalejatele tasuta. Täpsem info tulekul.