Teadushuvi kevadkool 2018 on selleks korraks möödas ning nähtu ja kogetu oli midagi, mille kirjasõnasse panemine on keerulisem kui arvata võiks. Kevadkooli tegusa päeva juhatas sisse Eesti Teadushuvihariduse Liidu üldkoosolek, mille alguses tutvustas Kristi Kivilo eelmise aasta majandusaasta aruannet ja käesoleva aasta plaane. Teise olulise päevakorrapunktina oli kavas juhatuse liikmete vahetus. Pärast hääletust on Liidu juhatuse uued liikmed Kadri Rannala Tervishoiumuuseumist ja Andres Juur Teaduskeskusest AHHAA.

Üldkoosoleku järel alanud kevadkooli juhatas sisse vahva ettekanne pealkirjaga "Who is who at the zoo", mille pidas Terje Tuisk Eesti Teadusagentuurist. Selles ettekandes nägime väga head ja meeldejäävat käsitlust erinevatest avalikest institutsioonidest ja allasutustest, kes soodustavad Eesti noorte LTT alaseid tegevusi.

Järgmisena andis suurepärase ülevaate huvihariduse täiendavast toetusest Einike Mölder Eesti Noorsootöö Keskusest. Ettekandes tutvustas Mölder kavasid, mille on esitanud omavalitsused, et kirjeldada huvihariduse ja -tegevuse täiendava toetuse kasutamise plaane.

Pärast pisikest pausi oli võimalik kuulda AHHAA teaduskeskuse juhatuse liikme Andres Juure ettekannet juurprobleemidest teadushuvihariduses. Oma ettekandes tõi Andres välja mitmeid näiteid, millega on AHHAA keskus teaduse populariseerimisel kokku puutunud, ning millega peaksid paljud valdkonnas tegelevad inimesed arvestama. 

Seejärel oli kord jõudnud Külli Salumäe kätte, kes haaras osalejaid ettekandega "Kuidas lõimida formaalõpet mitteformaalõppega?". Ettekandes keskendus ta formaalse ja mitteformaalse õppe võrdlemisele ning jagas võrratuid näpunäiteid noorte paremaks juhendamiseks.

Päeva lõpetas Pia Groenewolt üle-Euroopalisest assotsiatsioonist All Digital. Ettekandja andis ülevaate euroopa rahastusvõimalustest ja teiste riikide LTT-alase huvihariduse kogemustest. Samuti jagas ta informatsiooni erinevate veebilehtede kohta, kust on võimalik leida informatsiooni ja online-resursse LTT-alase huvitegevuse tarbeks.

Kevadkooli teise päeva hommikul oli kõigil soovijatel võimalus osaleda töötubades ja saada praktiline hands-on kogemus näiteks audio- ja videoproduktsioonis, pudeliraketi tegemises, raua määramises ja veemaailma simulatsioonides.
 
Pärast töötubasid toimus veel ajurünnak Teadushuvihariduse Liidu põhiväärtuste väljatöötamiseks. Samuti vaatasime töötubades valminud videosid ja küsisime noortelt, mida nemad LTT huvihariduse arengutest arvavad. Seejärel sõlmisime otsad kokku ja hakkasime juba sügiskooli plaane tegema.

Ettekanded:
Terje Tuisk  "Who is who at the zoo"
Einike Mölder "Huvihariduse ja -tegevuse täiendav toetus"
Andres Juur "Juurprobleemid LTT hariduses"
Külli Salumäe "Kuidas lõimida formaalõpet mitteformaalõppega?"
Pia Groenewolt "Digital Opportunity Scheme1" ja  "Digital Opportunity Scheme2"       

Pille-Riin Pärnsalu töötoas välja lubatud veemaailma kodulehe: www.veemaailm.wixsite.com/veemaailm
Kevadkool toimus Eesti Teadusagentuuri Euroopa Regionaalfondi TeaMe+programmi, Eesti Noorsootöö Keskuse ning Eesti Haridus-ja Teadusministeeriumi toel.

Kohtumiseni Sügiskoolis!