Peame oluliseks teadushuviharidusega tegelevate organisatsioonide ja huviringide juhendjate kvalifikatsiooni tõstmist ning toetame nende koolitustel osalemist. Toetuse taotlemiseks palun täida avaldus.