LTT parimate tunnustamine 2018 statuut

Tunnustamise eesmärgiks on tuua esile need inimesed või asutused, kes on panustanud LTT valdkonna jätkusuutlikusse arengusse, tegevusse ning avaldada neile austust ja tänu.

Pidulik tunnustamisüritus toimub 2018. aasta teaduskommunikatsioonikonverentsil „Teadus sotsiaalmeedias – meelelahutuse ja müra vahel“ 21. novembril kell 10-18 Tartus, Dorpati konverentsikeskuse Struve saalis. 

Tunnustamist toetavad HTM ja ENTK Eesti Teadushuvihariduse Liit

Nominentide saab esitada kuni 29. oktoobrini 2018!

Tunnustamine toimub viies kategoorias:

1.       UUS TULIJA - nominendiks saab esitada LTT huviringi juhendajat või õpetajat. Kes on ettevõtlik, silmapaistev LTT huviringi juhendaja/õpetaja, kellel on vähemalt kaheaastane juhendaja kogemus. Juhendajana saavutanud väljapaistvaid töötulemusi LTT huvihariduses, oma linna või üleriigilisel tasandil (nt osalemine konkurssidel, võistlustel, näitustel vm).

2.       FORMAAL- JA MITTEFORMAALHARIDUSE LÕIMIJA - nominendiks saab esitada huviringi juhendajat, huvikooli, muu huvikooli või üldhariduskooli töötajat, KOV, muu asutus. Nominent on andnud panuse mitteformaal- ja formaalhariduse asutuste koostöö arendamisse, sh koolituse korraldamine. Loonud LTT õppeprogramme üldhariduskoolidele. Töötanud välja valikaineid ja/või koostanud õppeprogramme erinevatele kooliastmetele.

Juhendanud (kaasjuhendaja) õpilasi loovtööde tegemisel ja olümpiaadiks ettevalmistamisel. 

3.       LTT PÄRL -. nominendiks saab esitada LTT huviringi juhendajat/õpetajat, kellel on üle 15 aasta tulemuslikku tööd LTT huviringi juhendajana/õpetajana. Järjepidevalt panustanud oma oskuste ja teadmistega LTT huviringi arengusse. Välja andnud publikatsioone (n artikleid, raamatud, õppematerjale, õppemänge vm (trükised/veebi väljaanded). Toetanud noorte õpetajate tööd - mentor noorele õpetajale (kirjeldus). 

4.       VÄÄRT PRAKTIKA - nominendiks saab esitada üksikisikut sh huviringi juhendaja/õpetaja, meeskonda, asutust, koostöövormi. Väärt praktika on tegevus, mis omab pikaajalist mõju LTT huvitegevuses. Mis on kergesti ülevõetav, jäljendatav ja rakendatav õppetöös/praktikas. Selgitus - näiteks materjalid veebis - koduleht, e-koolikott vm. Midagi uut, mis on innovaatiline ja teistel kergesti kasutatav või on võimalus antud head praktikat oma huviringi jaoks kohandada. 

5.       AASTA TÄHT - nominendiks saab esitada huviringi juhendajat/õpetajat või muud huvikooli noortega tegeleva asutuse töötajat. Kes on sihipäraselt, teadlikult ja oskuslikult juhendanud noori nende annete avastamisel ja ideede teostamisel LTT valdkonnas. Viinud ellu LTT projekte, mille läbi on käivitanud uuenduslikud ettevõtmised (uus huviring, LTT propageerivad üritused nagu laagrid, töötoad vm). Lisaks innovaatiline uus algatus koostöös noortega, mis on aidanud ja toetanud LTT populariseerimist (noorte kaasatus). 

Komisjon võib otsustada välja anda rohkem või vähem tunnustusi. Ankeeti saab täita siin https://goo.gl/forms/i14NtkpEOGfEDuN82 

Hindamiskomisjon on kinnitatud Eesti Teadushuvihariduse Liit. 

Lisainfo
Astrid Viik
Pernova Hariduskeskus
astrid.viik@pernova.ee