1.-2. novembril 2018 toimus Eesti Teadushuvihariduse Liidu korraldamisel õppereis Soome. Kokku osales 50 LTT-valdkonna (loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia) huviringide juhendajat/korraldajat ning valdkonna eksperti.
Õppereisi eesmärk oli külastada Soome LTT valdkonna õpetamise ja teadlikkuse tõstmisega seotud organisatsioone. Eesti ja Soome LTT-valdkonna õpe ja huvitegevus on korraldatud riigi tasandil erinevalt, kuid õpetamise protsessid ning eesmärgid on meil väga sarnased. Koostööpunkte nii katusorganisatsioonide kui õpetajate&huviringide tasandil on mitmeid ning kindlasti jätkame tihedamat koostööd.

Külastuskohad ja ettekanded: 
- Aalto Junior Lab, Aalto University - Veli-Matti Ikävalko, ettekanne. Külastasime spetsiaalset õppeklassi, kus omavahel on kombineeritud teadusi ja kunsti. Õpilased saavad klassis läbi viia erinevaid huvitavaid laboratoorseid töid.
LUMA-keskus - Külastasime Helsinki ülikooli juures asuvat LUMA-keskust ja teadusklasse. Teadusklasse kasutavad paljud lasteaiad/koolid huviringide läbiviimisel. Lisaks kasutatakse neid õpetajate inspireerimisel/täiendõppe pakkumiseks.
- Tehnoloogia MuusemMarianna Karttunen rääkis muuseumist, nende teaduse populariseerimise tööst, tõi näiteid ning hiljem külastasime muuseumi. Ettekanne.
Kaisaniemi botaanikaaia külastamine
MSc Aigar Vaigu - rääkis oma teadustööst, sellest kuidas see on seotud kaevanduste, lennunduse ja isesõitvate autodega ning sellest, kuidas kuidas teadushuviharidus on oluline kivi ühe eduka riigi vundamendis.
KIDE-Science - Tegevusi tutvustas KIDE-Science'i juht Jenni Vartiainen. Fookuses on mänguline lähenemine täppisteadustele. Pedagoogilised meetodid, mida sealjuures kasutatakse, on välja töötatud põhjaliku akadeemilise teadustöö tulemusel. Kohapeal kõneles ka eesti päritolu huviringi juhendaja Mari-Liis Tenno.
- University of Helsinkiprofessor Anna Uitto ja Merike Kesler ettekanne.