Hea Liidu liige ja  huviline!
Oled väga oodatud osalema Eesti teadushuvihariduse konverentsil 26.novembril 2016 kell 10.30-14.45 ning sellele järgneval pidulikul lõunasöögil algusega kell 15.00.
Kohtumine toimub Tartu Loodusmajas, Lille 10.

Üritus on tasuta.

Päevakava:
10:30-11:00 Saabumine, tervituskohv
11:00-11:20 Ülevaade STEM alasest huvitegevusest Eestis. Eesti Teadusagentuur
11:20-11:40 Ülevaade MTÜ Eesti Teadushuvihariduse Liidu tegevustest käesoleval aastal ning tulevikuplaanidest. Liidu juhatus
11:40-12:00 Noorte huvitegevuse toetussüsteemi kontseptsiooni rakendamine,  Ardo Rohtla Haridus- ja Teadusministeeriumist.
12:00-13:00 STEM ainevaldkondade põhiste rõõmude ja probleemkohtade kaardistamine ning edasiste tegevuse planeerimine. Tegevus toimub rühmades.
13:00-13:30 Energiapaus ja networking
13:30-14:30 Rühmatööde tulemuste esitlemine. Ühine arutelu, paneeldiskussioon.
14:30-14:45 Lõppsõnad
15:00-18:00 Pidulik lõunasöök, arutelude jätkamine.

Üritust korraldab Eesti Teadushuvihariduse Liit ja korraldamist toetavad ERF TeaMe+ tegevused, MTÜ Robootika,  Vaata Maailma SA/NutiLabor ja Tartu Loodusmaja.