Eesti Teadushuvihariduse Liit otsib koolituspartnerit loodusteaduslike huviringide juhendajate koolituse läbiviimiseks 2018.aastal. Koolitus peab olema suunitlusega praktikult praktikule ning käsitlema järgnevaid valdkondi:
 

  1. Tunne Eestimaad. Matkad õues, toas, rabas, linnas.
  2. Elu ja elupaigad Maal. Loomad, linnud, taimed, seened.
  3. Globaalsed seosed.
  4. Universum, astronautika, tähed.
  5. Inimene, keskkond ja tervis.
  6. Igapäevateadus. Katsed köögis. Köögikeemia ja köögifüüsika.
  7. Veemaailm. Vesi ja teised vedelikud, vee-elustik.
  8. Muuseumitunnid. Kuidas külastada muuseumi?

Kõik alateemad peavad olema mahuga 8 akadeemilist tundi, sisaldama praktilisi tegevusi ning andma vastuseid küsimustele: Kuidas alustada huviringi? Milliste võtetega äratada õpilastes huvi? Kuidas õpilaste huvi hoida? Mida tuleb ringitunni planeerimisel silmas pidada? Mil määral kaasata õpilasi ringitöö planeerimisse? Kuidas küsida ja anda tagasisidet?Kas ja mismoodi hinnata õpilase arengut? Huviringi juhendaja: kas noorsootöötaja või õpetaja?

Pakkuja peab omama täiskasvanute koolitamise luba. Koolitus peab olema läbi viidud 2018.a jooksul. Palume esitada oma pakkumus aadressile juhatus@teadushuvi.ee hiljemalt 22.juuliks 2018.

Tegevust  toetatakse riiklikest vahenditest huviala valdkondade kvaliteedi arendamiseks ning viiakse ellu koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskusega.“


Info: Friedrich Kaasik, friedrich.kaasik@teadushuvi.ee