Sul on võimalus teha huvitavat ja vaheldusrikast tööd ning reaalselt mõjutada LTT/STEM huvihariduse ja -tegevuse valdkonna arengut Eestis.
Eesti Teadushuvihariduse Liit loodi 2016. aastal  ning on Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner huvihariduse ja –tegevuse loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonnas. Liidu eesmärk on koondada ja arendada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna, sh IT- ja robootikaalast, huviharidust ja -tegevust, et igal Eestimaal elaval lapsel ja noorel oleks võimalus osaleda meie valdkonna huviringides.

Tegevjuhi ülesanneteks on viia ellu liidu strateegilisi tegevusi, suhelda liidu liikmete, partnerite ja avalikkusega, korraldada võrgustiku omavahelisi kohtumisi ning leida liidu tegevuste jaoks koostöö- ja rahastusvõimalusi.

Ootame Sind kandideerima kui:
- sul on teadmised ja kogemus teadushuvihariduse valdkonnas
- omad nägemust, kuidas valdkonda edasi viia  
- oskad ennast väljendada nii eesti kui inglise keeles suuliselt ja  kirjalikult
- oled algatusvõimeline ning sulle meeldib ise oma tööd ja aega planeerida
- sulle meeldib koostööd teha, oskad teisi kuulata ja nendega arvestada
- oled täpne ja korrektne asjaajamises ja suhtluses
- sul isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
-sul on kõrgharidus.

Sul on võimalus teha huvitavat ja vaheldusrikast tööd ning reaalselt mõjutada LTT huvihariduse ja -tegevuse valdkonna arengut Eestis. Omalt poolt pakume mobiilset töökohta, paindlikku töögraafikut (võimalik ka osaline koormus) ja suurt iseseisvust oma tööplaani koostamisel. Tööle asumine esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks saada CV ja lühike motivatsioonikiri koos palgasooviga aadressile juhatus@teadushuvi.ee 29. aprilliks 2019.

Lisainfo Kristi Kivilo, kristi@teadushuvi.ee.

Eesti Teadushuvihariduse Liit lähtub oma tegevustes oma põhiväärtustest:
Teadus - Teaduspõhine mõtteviis on meie vundament.
Huvi - Võtame vastu uusi väljakutseid ning aktsepteerime eksimusi.
Haridus - Väärtustame noori, kes on meie tulevik ja juhendajaid, kes seda vormivad.
Liit - Oleme tugevamad, kui lõimime ja teeme teiste valdkondadega koostööd.