Mis on LTT?

Lühend STEM tuleneb inglise keelest, eesti keeles koonduvad nende nelja tähe alla:

 • loodusteadused
 • tehnoloogia
 • inseneeria
 • matemaatika 
Eesti keeles kasutatakse ka väljendit LTT ehk loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia.
Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonda kuuluvad järgmised valdkonnad:*
 • matemaatika
 • keemia
 • füüsika
 • bioloogia
 • geograafia
 • keskkonnakaitse, keskkonnatehnoloogia
 • biotehnoloogia (sh arstiteadus, geenitehnoloogia)
 • keemiatehnoloogia
 • käsitöö- ja tööõpetus
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
 • materjaliteadus
 • mehaanika ja masinateadus
 • elektrotehnika
 • robootika
*https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2019/05/Teadust-ja-tehnoloogiat-populariseerivate-tegevuste-kaardistamine-ja-anal%C3%BC%C3%BCs.pdf

LTT on oluline valdkond, kuna see puudutab sisuliselt kõiki eluvaldkondasid. LTT tegevused julgustavad lapsi ja noori olema uudishimulikud ja uuendusmeelsed.

Kas teadsid, et 75% Nobeli preemia saajatest teaduse valdkonnast ütlevad, et nende armastus teaduse vastu sai alguse koolivälisest tegevusest?

Seetõttu soovime, et:
 • igal Eestimaal elaval lapsel ja noorel on võimalus osaleda LTT valdkonna huviringides (nii huvikoolides kui ringides)
 • LTT valdkonna huviringid näitaksid uusimaid tehnoloogiaid ja võimalusi
 • LTT valdkonna huvitegevus oleks seotud ka valdkonna õppimis- ja töövõimaluste tutvustamisega
 • LTT valdkonna huviringides osalejatel oleksid head väljundid oma teadmiste ja oskuste näitamiseks ja jagamiseks (üritused, võistlused jne)

Kvaliteetse LTT huvitegevuse pakkumisel on mitmeid eeldusi:
 • särasilmsed ning vajalike teadmistega juhendajad/valdkonna eestvedajad/vabatahtlikud
 • tehnoloogilised võimalused 
 • koostöö huvitegevuse pakkujate ning teiste seotud osapoolte vahel